Szerzői Jogok

A www.biatorbagyifotoklub.hu honlap (továbbiakban: honlap) és az azon található tartalom (beleértve: szöveg, grafika, kép, szoftver, adatbázis, videó, hanganyag) teljes egészében a szerzők szellemi tulajdona. 

Azzal, hogy belép a honlapra, elfogadja az alábbi feltételeket, abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak.

A Biatorbágyi Fotóklub Egyesület (a továbbiakban: BFE) fenntart minden olyan jogot - így különösen a tulajdonosi és a szerzői jogi védelem alapján fennálló jogokat - amelyet kifejezetten nem ruház át a honlap látogatója számára.

A honlap bizonyos részei csak előzetes regisztráció után érhetőek el.

A honlap, annak tartalma a BFE-vel írásban megkötött eltérő megállapodás hiányában az alábbiak szerint használható fel.

A BFE cikkeiben idézett személyek a másodközlésből nem hagyhatók ki, az idézetek nem módosíthatók.

Egyebekben a honlapot és annak tartalmát tilos többszörözni, terjeszteni, nyilvánossághoz közvetítetni bármilyen módon, változatlan formában is; kimásolni; abból tilos adatbázist létrehozni, tilos a belőle nyert információkból harmadik személy részére szolgáltatást nyújtani, azokkal tilos saját üzletszerű tevékenységet végezni, továbbá tilos oly módon használni, amely BFE jogait sérti vagy veszélyezteti.

A honlap látogatója felelős minden olyan kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket von maga után.

BFE minden tekintetben törekedik arra, hogy a honlapon található tartalom teljes mértékig összhangban van a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezésekkel, különös tekintettel a szellemi alkotásokra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokra.

BFE a honlap adattartalmának hitelessége és pontossága érdekében minden tőle telhetőt elkövet, és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el, azonban a közzétételből eredő esetlegesen bekövetkező károkért mindennemű felelősséget kizárja.

Amennyiben Ön a saját honlapján a honlapra (vagy annak bármelyik elemére) mutató linket kíván elhelyezni, azt szabadon megteheti, amennyiben hivatkozik a BFE honlapjára

A honlap harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra mutató linkeket is tartalmaz, amelyek tartalmáért BFE semmiféle felelősséget nem vállal.

A BFE honlapján megjelenített cikkek, képek, videók az alkotók előzetes hozzájárulása után jelentek meg.

A BFE múltbéli, jelenlegi és jövőbeni tagjai hozzárjárulnak az általuk megosztott tartalom (beleértve: szöveg, grafika, kép, szoftver, adatbázis, videó, hanganyag) közléséhez.

A BFE tagok a tagság megszűnése esetén sem kérhetik a tartalom eltávolítását a honlapról.

A BFE egy tag tagságának megszűnése után továbbiakban más célból nem használhatja a tag alkotásait új tartalmak létrehozásakor.

A BFE honlapján megjelent kép, videó és hanganyag tartalmáért nem vállal felelősséget. Annak tartalmáért és jogi következményeiért az alkotót terheli a felelősség.